یاسن بجانی

برای عکسی که هزار حرف نگفته دارد!
یادداشت/

برای عکسی که هزار حرف نگفته دارد!

یاسین بجانی و زعفرانچیلر را باید برنده اخلاق ماراتن انتخاب شهردار دانست. این دو سعی کردند با رعایت اخلاق و بدور از رسوم غلط برای کاندیدای مورد نظرشان رای جمع کنند و شاید دلیل استرس و اضطراب‌شان نشان از بدقولی‌ها باشد.