یامچی

درخت توت جان کودک ۱۲ ساله راگرفت

درخت توت جان کودک ۱۲ ساله راگرفت

کودک ۱۲ ساله یامچی که برای خوردن توت به بالای درخت توت رفته بود براثر افتادن از این درخت در دم جان خود را از دست داد.