یوز ایرانی

«پیروز» در ۱۰ ماهگی تلف شد

«پیروز» در ۱۰ ماهگی تلف شد

«پیروز» توله‌یوز محبوب ایرانی در ۱۰ ماهگی بر اثر نارسایی کلیوی تلف شد.