یوسف زندی

بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مسیر تحول قدم بر می دارد

بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مسیر تحول قدم بر می دارد

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی گفت: بنیاد نخبگان استان در مسیر تحول و توسعه قدم بر می دارد.

زندی رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی شد

زندی رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی شد

طی حکمی از سوی قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور، یوسف زندی به عنوان ریاست بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی منصوب گردید.