یوسف چوپان

بوقچی های دیروزی و لیدرهای امروزی

بوقچی های دیروزی و لیدرهای امروزی

بوقچی های دیروزی و لیدرهای امروزی از قدیم الایام ورزش و یا سایر سرگرمی های دسته جمعی که با حضور انبوه مردم برگزار می شد، میاندارهایی داشتند که برای گرم و هیجانی نگه داشتن مجلس، با عناوین مختلفی در این گونه مراسمات حضور داشته و دارند. عنوان بوقچی از اوایل قرن بیستم و از زمان […]