یونس فاتح

جوان‌گرایی، همیشه دانش و فناوری به همراه داشته است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در مرکز رشد و نوآوری:

جوان‌گرایی، همیشه دانش و فناوری به همراه داشته است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: استفاده از نیروهای جوان و پرانرژی در کارها همیشه علم، دانش و فناوری را به همراه داشته است.

جوابیه یونس فاتح در خصوص حواشی برنامه تشریحی شهرداری

جوابیه یونس فاتح در خصوص حواشی برنامه تشریحی شهرداری

پیرو موضوع ارائه برنامه‌ کاندیداهای شهرداری تبریز و حاشیه های ارائه برنامه اینجانب در صحن شورای محترم تبریز مواردی چند به استحضار اعضای شورا و مردم شریف تبریز می رساند: