یونس فاتح

جوابیه یونس فاتح در خصوص حواشی برنامه تشریحی شهرداری

جوابیه یونس فاتح در خصوص حواشی برنامه تشریحی شهرداری

پیرو موضوع ارائه برنامه‌ کاندیداهای شهرداری تبریز و حاشیه های ارائه برنامه اینجانب در صحن شورای محترم تبریز مواردی چند به استحضار اعضای شورا و مردم شریف تبریز می رساند: