یکبار مصرف

معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف

معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: صاحبان کارت های بازرگانی که از طریق آن تخلفی صورت گرفته چه کسی است اما با این حساب که خود فرد از آن کارت استفاده نکرده است کاری با او ندارند، در هر حالتی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و به این باور برسند مقابل قانون راه گریزی ندارد.