ییلاق

هر چادر عشایر یک کارخانه تولیدی است

هر چادر عشایر یک کارخانه تولیدی است

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه 20 درصد تولیدات پروتئینی استان را عشایر تولید می‌کنند، گفت: با توجه به این امر هر چادر عشایر یک کارگاه تولیدی کوچک محسوب می‌شود که انواع محصولات را تولید کرده و این کارگاه‌ها باید توسعه‌یافته و تعداد چادرهای عشایری بر اساس برنامه‌ریزی مناسب افزایش یابند.