14 و 15 تیر

جزئیات کنکور سراسری ۱۴۰۲ و شناسایی ۱۸۸۰ متقلب کنکور

جزئیات کنکور سراسری ۱۴۰۲ و شناسایی ۱۸۸۰ متقلب کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با استفاده از دستگاه‌های سیگنال یاب و تجهیزات الکترونیکی موفق شدیم بیش از یک هزار داوطلب متقلب را از طریق دستگاه‌های فنی و الکترونیکی و ۸۸۰ داوطلب را از طریق دستگاه‌های سیگنال یاب را سال گذشته شناسایی کنیم.