27 شهریور

روزنامه های ۲۷ شهریور ۹۹

تیتر روزنامه جام جم: هزینه سفره خانوار ماهی دو میلیون/آفتاب، تیتر نخست خود را به تعیین چگونگی قیمت خودرو اختصاص داد/ دنیای اقتصاد حذف مانع بازگشت دلار را تیتر زد/همشهری درباره وام کرونا نوشت/ کیهان تیتر درشت خود را به سیرک سازش ترامپ اختصاص داد…..