یکشنبه ۰۶ خرداد, ۱۳۹۸

روایت عضو شورای شهر تهران از سرنوشت قطعی مومیایی ری:

جنازه رضا شاه بود که همانجا دفن کردند

    بازدید : 416