آزادیخواهی

آزادی و استقلال ملت ایران در نگاه قیام شیخ محمد خیابانی

آزادی و استقلال ملت ایران در نگاه قیام شیخ محمد خیابانی

شیخ محمد خیابانی با هدف استقلال، آزادی و اجرای مشروطیت در سرتاسر کشور دست به قیام زد و بارها در مقابل هزاران نفر با صدای رسا رسما اعلام می‌کرد: «هدف قیام ما عظمت ایران است، و آذربایجان جزء لاینفک ایران و ایران جزء لایتجزای آذربایجان می‌باشد».