آلکساندر لوکاشنکو

لوکاشنکو: اروپایی‌ها نگران کشیده شدن جنگ اوکراین به کل اروپا هستند

لوکاشنکو: اروپایی‌ها نگران کشیده شدن جنگ اوکراین به کل اروپا هستند

رئیس جمهور بلاروس می‌گوید که اروپایی‌ها خواهان جنگ در اوکراین نیستند، چراکه آنها بیم آن را دارند که شعله جنگ سراسر اروپا را در بر بگیرد.