اسماعیل چمنی

حجم صادرات فرش ایران به یک دهم کاهش یافته است

حجم صادرات فرش ایران به یک دهم کاهش یافته است

 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز گفت: حجم صادرات فرش ایران طی یک دهه گذشته به یک دهم رسیده و از ۵۰۰ میلیون دلار در سال به کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.