اشخاص

آگهی مزایده عمومی املاک

آگهی مزایده عمومی املاک

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک تحت مالکیت خودرا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.