المپیک 2024 پاریس

اولین سهمیه کشتی آزاد ایران برای المپیک پاریس به دست آمد
با فینالیست شدن حسن یزدانی؛

اولین سهمیه کشتی آزاد ایران برای المپیک پاریس به دست آمد

کشتی گیر پرافتخار ایران با رسیدن به دیدار فینال مسابقات قهرمانی جهان، نخستین سهمیه کشتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۲۴ را کسب کرد.