انتخابات مجلس شورای اسلامی94

۳۶۲ نفر در آذربایجان شرقی داوطلب نمایندگی مجلس شدند
رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

۳۶۲ نفر در آذربایجان شرقی داوطلب نمایندگی مجلس شدند

رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: تعداد ثبت نام کنندگان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان در چهار روز گذشته به ۳۶۲ نفر رسید.