ایران علی رسولیان

ممیزی ایمنی ۳۵ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
معاون وزیر صمت خبر داد:

ممیزی ایمنی ۳۵ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت توجه به موضوع پدافند غیرعامل، از ممیزی ایمنی بیش از ۳۵ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور خبر داد.