بازنشستگان تامین اجتماعی

گلایه‌های بازنشستگان از تبعیض‌ها تا همسان‌سازی حقوق
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی

گلایه‌های بازنشستگان از تبعیض‌ها تا همسان‌سازی حقوق

مستمری بگیران تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در خصوص تبعیض در پرداختی‌های خود و موضوع همسان‌سازی حقوق، تجمعی اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.