باشگاه ورزشی

بهره برداری از باشگاه ورزشی پایانه مرکزی

بهره برداری از باشگاه ورزشی پایانه مرکزی

باشگاه ورزشی پایانه مسافربری تبریز توسط پدر شهید والا مقام محمد رضا فخیمی افتتاح شد.

۲۰۴ باشگاه ورزشی اردبیل متقاضی تسهیلات کرونایی
مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل خبرداد؛

۲۰۴ باشگاه ورزشی اردبیل متقاضی تسهیلات کرونایی

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: از حدود 400 باشگاه ورزشی فعال در سطح استان، 204 باشگاه خواستار دریافت تسهیلات کرونایی هستند.