بحران آب

در آستانه رویای آب/ زنگ خطری که شنیده نمی‌شود

در آستانه رویای آب/ زنگ خطری که شنیده نمی‌شود

کمبود آب تنها بحران جدی است که هنوز کسی آن را جدی نگرفته و زنگ خطر آن همچنان بی‌صدا است، چراکه قطرات باقی مانده آب می‌تواند آینده «آب» را به رویایی دست‌نیافتنی بدل کند.

کاهش ۲۱ درصدی ذخایر آبی سدهای آذربایجان شرقی
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی خبرداد؛

کاهش ۲۱ درصدی ذخایر آبی سدهای آذربایجان شرقی

دیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از کاهش ۲۱ درصدی ذخایر آبی سدهای این استان خبرداد.

آذربایجان؛ تشنه تر از همیشه/ تبریز در تنش آبی اولین تابستان قرن جدید

آذربایجان؛ تشنه تر از همیشه/ تبریز در تنش آبی اولین تابستان قرن جدید

بحران آب هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند. اگرچه برخی از محققان نقش تغییرات اقلیمی زمین را در این بحران بسیار پررنگ می بینند، اما به نظر می رسد عوامل انسانی مانند استفاده از آب بیش از ظرفیت طبیعت، بهره وری پایین کشاورزی در مصرف آب و دخالت های دیگر بشری در طبیعت در بروز این بحران نقش بسیار مهمی دارد.