برنامه جهانی غذا

مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا: جهان به غلات روسیه نیازمند است

مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا: جهان به غلات روسیه نیازمند است

مدیر برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که صرف نظر از نگرش سایر کشورها به مسکو، جهان نیازمند غلات روسیه است.