برنج ایرانی

ترفند واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز

ترفند واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز

رئیس پایانه صادرات برنج ایران می‌گوید: برخی واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز واردات به بازار داخلی شوک می‌دهند.