برچسب: عاشورامجاهدکشیمشروطه خواهان

عاشورا و مجاهد کشی در تبریز

عاشورا و مجاهد کشی در تبریز

تبریزمن- مسعودی ریحان: روزی که رئیس شیخیه تبریز به همراه دو روحانی و پنج مجاهد دیگر در تبریز به دار آویخته شد، اولین و آخرین صفحه از تاریخ نبود که اعدام مشروطه چی ها توسط روس ها را در خود ثبت می کرد. درست چند روز بعد از دهم دی ماه ۱۲۹۰ مجاهدان بزرگی چون حاج […]