بیماران پیونداعضا

شرایط روزه داری بیماران در بحران کرونا
مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت آذربایجان ‌شرقی تشریح کرد؛

شرایط روزه داری بیماران در بحران کرونا

مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت آذربایجان ‌شرقی در خصوص روزه‌داری در دوران شیوع کرونا، شرایط روزه داری بیماران مختلف را تشریح کرد.