بیمارستان آذرشهر

پایان قدرت نمایی اراذل واوباش مسلح در شهرستان آذرشهر

پایان قدرت نمایی اراذل واوباش مسلح در شهرستان آذرشهر

معاون فرهنگی اجتماعی استان آذربایجان شرقی از دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار و زندانی متواری با تلاش و از جان گذشتگی ماموران انتظامی شهرستان آذرشهر خبرداد.