تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی بازنشستگان برای پنجمین بار در تبریز!
گزارش/

تجمع اعتراضی بازنشستگان برای پنجمین بار در تبریز!

جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی امروز برای پنجمین بار متوالی مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برپا کردند.

گلایه‌های بازنشستگان از تبعیض‌ها تا همسان‌سازی حقوق
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی

گلایه‌های بازنشستگان از تبعیض‌ها تا همسان‌سازی حقوق

مستمری بگیران تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در خصوص تبعیض در پرداختی‌های خود و موضوع همسان‌سازی حقوق، تجمعی اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.