تصادف منجر به فوت

روند افزایشی در تعداد تلفات رانندگی آذربایجان شرقی
در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

روند افزایشی در تعداد تلفات رانندگی آذربایجان شرقی

مدیر مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت‌های حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از روند افزایشی در تعداد تلفات رانندگی آذربایجان شرقی خبر داد.