تفکیک کنندگان

ساماندهی تفکیک‌کنندگان غیرمجاز به معنی اخذ هزینه از آنها نیست

ساماندهی تفکیک‌کنندگان غیرمجاز به معنی اخذ هزینه از آنها نیست

هدف اصلی ساماندهی تفکیک‌کنندگان پسماند در سطح کلانشهر تبریز، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان این حوزه و ارائه خدمات بهداشتی و صنفی بدون اخذ هزینه به آنهاست.