جان بولتون

بولتون: اپوزیسیون ایران مسلح است

بولتون: اپوزیسیون ایران مسلح است

مشاور جنگ‌طلب امنیت ملی دولت دونالد ترامپ ضمن ابراز امیدواری برای تغییر نظام در ایران گفت اپوزیسیون ایران در حال مسلح شدن است.