خطر کسر امتیاز

خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند

خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند

در آستانه بازی تراکتور با استقلال تهران، خبر کسر امتیاز تراکتور به دلیل اشکالات در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فضای مجازی منتشر شده بود اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد خطر کسر امتیاز باشگاه تراکتور را تهدید نمی‌کند.