دانشگاه تربيت مدرس

نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون غیرحضوری دکتری تربیت مدرس اعلام شد

نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون غیرحضوری دکتری تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش تبریزمن، با توجه به شرایط خاص جامعه به دلیل شیوع کووید ۱۹، مرحله دوم (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی) آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. داوطلبان می بایست نسبت به تهیه و آماده سازی مدارک لازم اقدام و سپس در قالب جدول زمان بندی (که متعاقبا توسط دانشگاه اعلام خواهد شد) مراحل ثبت نام الکترونیکی، بارگذاری مدارک و دریافت گواهی انجام ثبت نام را انجام دهند.