دستگیری ادمین یک صفحه اینستاگرامی

صدور فراخوان، دستگیری ادمین کانال ۲ میلیون عضوی را در پی داشت

صدور فراخوان، دستگیری ادمین کانال ۲ میلیون عضوی را در پی داشت

با تلاش مأموران پلیس فتا و یگان ویژه تبریز، ادمین یک صفحه اینستاگرامی که اقدام به صدور فراخوان برای تجمع کرده بود شناسایی و دستگیر شد.