رئیس دیوان عدالت اداری

واکنش رئیس دستگاه قضا به ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو

واکنش رئیس دستگاه قضا به ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو

رپیس دستگاه قضا به ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو واکنش نشان داد.