رجال سیاسی

جای خالی موزه رجال سیاسی معاصر آذربایجان/ ضرورت حمایت از تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان

جای خالی موزه رجال سیاسی معاصر آذربایجان/ ضرورت حمایت از تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاثیرگذاری سیاسی خطه آذربایجان در تاریخ کشور بر لزوم راه‌اندازی موزه رجال سیاسی معاصر آذربایجان تاکید کرد.