رزم حسینی

فاصله آذربایجان با کرمان ۲۵ هزار میلیارد تومان!
یادداشت/

فاصله آذربایجان با کرمان ۲۵ هزار میلیارد تومان!

رزم حسینی کرمانی الاصل، وزیر جدید صمت اخیرا دو سفر استانی داشت، اول به استان آذربایجان شرقی آمد و بعد از بازگشت به تهران و بهم زدن بازار فولاد، جلسه هیات دولت را لغو و به استان خود یعنی کرمان سفر کرد.