روزی روزگاری چوکورا

روزی روزگاری چوکوروا؛ چرا سریال‌های ترکی موفق‌اند؟

روزی روزگاری چوکوروا؛ چرا سریال‌های ترکی موفق‌اند؟

محمدرضا بیاتی: آیا فکر می‌کنید موفقیت سریال‌های ترکی به دلیل نمایشِ روابط عاشقانه‌ی هنجارشکن است، اگر بگویید بله با شما مخالفم؛ درست است! می‌توان نقائص زیادی در این سریال‌ها پیدا کرد و بر آسیب‌های قابل تأملی دست گذاشت، اما –به باور نگارنده- دلیل اصلیِ اقبال مردم به فیلم‌های امپراتوری سابقِ عثمانی صرفاً کنجکاویِ گناه‌آلود نیست!