سامانه پدافند موشکی

قدرت دفاعی ایران هراس در دل دشمنان انداخته است

قدرت دفاعی ایران هراس در دل دشمنان انداخته است

فرماندار تبریز گفت: پیشرفت‌های پدافندهوایی کشور باعث شده است دشمنان از نزدیک شدن به مرزهای هوایی جمهوری اسلامی هراس داشته باشند.