سرزمین های اشغالی

مسلمانان با وحدت در ماه رمضان گامی مهم در راه آزادی قدس بردارند
قالیباف:

مسلمانان با وحدت در ماه رمضان گامی مهم در راه آزادی قدس بردارند

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مسلمانان جهان می‌توانند با وحدت و یکپارچگی در ماه پُر فضیلت رمضان، گام مهمی در راه آزادی قدس شریف بردارند.