سلول بنیادی

احتمال درمان بیماران HIV با سلول های بنیادی تا ۱۰ سال آینده
دستاورد جدید محققان؛

احتمال درمان بیماران HIV با سلول های بنیادی تا ۱۰ سال آینده

مردی برای درمان سرطان خود تحت پیوند سلول‌های بنیادی قرار گرفت، شواهد قوی نشان می دهد که این روش HIV او را نیز درمان کرده است.