سهم اینستاگرام از اقتصاد دیجیتال

گزارش مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب‌و کارهای دیجیتال/آمار مشاغل خرد در اینستاگرام حدود ۴۱۵ هزار صفحه است

گزارش مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب‌و کارهای دیجیتال/آمار مشاغل خرد در اینستاگرام حدود ۴۱۵ هزار صفحه است

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.