سیستم آبیاری نوین

بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای کشور در مغان تاسیس می‌شود

بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای کشور در مغان تاسیس می‌شود

مدیر کل جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بیش از ۸۵ درصد ذرت بذری کشور توسط کشاورزان شمال استان تولید می شود.