سی تی اسکن کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی تهران رادیولوژی

عوارض و خطرات سی تی اسکن در تشخیص کووید ۱۹

عوارض و خطرات سی تی اسکن در تشخیص کووید ۱۹

رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان شریعتی، گفت: زمانی که فردی سی تی اسکن انجام می دهد برخی ارگان های مهم بدن در معرض تابش اشعه قرار می گیرند.