شامپانزه يتيم فرگشت

شامپانزه‌ها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج می‌کشند!

شامپانزه‌ها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج می‌کشند!

“کاترین کراکفورد” سرپرست این مطالعه می‌گوید: هنگامی که ما نزدیکترین اقوام خود یعنی شامپانزه‌ها را مطالعه می‌کنیم، می‌توانیم در مورد عوامل محیطی باستانی که ما را انسان کرده است، بیاموزیم. مطالعه ما نشان می‌دهد که نیاز به حضور و حمایت مادر در طول سال‌های کودکی نیز احتمالاً یک ویژگی در آخرین جد مشترک ما بوده است که انسان‌ها شش تا هشت میلیون سال پیش با شامپانزه‌ها در آن مشترک بوده‌اند. این ویژگی احتمالاً در فرگشت شامپانزه و انسان، بنیادی بوده است.