شهر دوچرخه ایران

بناب میزبان بیست و دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری

بناب میزبان بیست و دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری

فرماندار بناب از برگزاری بیست و دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب در 28 مهرماه جاری در این شهرستان خبرداد.