طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور اصله نهال

تولید ۲۱ میلیون اصله نهال درآذربایجان شرقی

تولید ۲۱ میلیون اصله نهال درآذربایجان شرقی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، این استان را پیشرو طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور دانست.