عدم تردد

تبریز با دو رنگ متفاوتش!
یادداشت/

تبریز با دو رنگ متفاوتش!

چگونه تبریز در این فاصله کم زمانی، از رنگ زرد به آبی تغییر وضعیت داده خود از عجایب است و البته شهروندان نیز تعجب خود را از شنیدن این خبر در فضای مجازی ابراز داشته و به جای خوشحالی شگفت‌زده شده‌اند.