علی تاجرنیا سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی

ماجرای پیامک مسکن به پزشکان/ ابهام در انتشار اطلاعات

ماجرای پیامک مسکن به پزشکان/ ابهام در انتشار اطلاعات

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی ایران، از پیگیری قانونی پیامک های تبلیغاتی و هرزنامه هایی خبر داد که به جامعه پزشکی ارسال می شود.