عمل جراحی

انجام ۱۳ مورد عمل جراحی در ایام نوروز در بیمارستان امام حسین هریس
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس خبر داد؛

انجام ۱۳ مورد عمل جراحی در ایام نوروز در بیمارستان امام حسین هریس

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس از انجام ۱۳ مورد عمل جراحی در ایام نوروز در بیمارستان امام حسین (ع) هریس خبر داد.

عمل جراحی آب مروارید چشم سنجاب و طوطی در تبریز
برای اولین بار در دنیا صورت گرفت؛

عمل جراحی آب مروارید چشم سنجاب و طوطی در تبریز

برای اولین بار در دنیا عمل جراحی آب مروارید(کاتاراکت) سنجاب و طوطی در تبریز با موفقیت انجام شد.

خروج توده شکمی پنج کیلویی در بیمارستان شهید مدنی آذرشهر
دکتر سمیه سیار سرای:

خروج توده شکمی پنج کیلویی در بیمارستان شهید مدنی آذرشهر

در یک عمل جراحی نادر، توده پنج کیلویی از شکم بیماری در بیمارستان شهیدمدنی آذرشهر بیرون کشیده شد.