عمل جراحی

عمل جراحی آب مروارید چشم سنجاب و طوطی در تبریز
برای اولین بار در دنیا صورت گرفت؛

عمل جراحی آب مروارید چشم سنجاب و طوطی در تبریز

برای اولین بار در دنیا عمل جراحی آب مروارید(کاتاراکت) سنجاب و طوطی در تبریز با موفقیت انجام شد.

خروج توده شکمی پنج کیلویی در بیمارستان شهید مدنی آذرشهر
دکتر سمیه سیار سرای:

خروج توده شکمی پنج کیلویی در بیمارستان شهید مدنی آذرشهر

در یک عمل جراحی نادر، توده پنج کیلویی از شکم بیماری در بیمارستان شهیدمدنی آذرشهر بیرون کشیده شد.