فرهنگ و هنر تبریز

۱۴۰۰، سال حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز

۱۴۰۰، سال حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز

مدیر‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی از نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال حفظ و احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز خبر داد.